مسوولان محلی غور استخراج معدن زغال سنگ اسپین‌سنگ در ولسوالی الله‌یار این ولایت را آغاز کرده‌اند.

مولوی محمد حماس آمر اطلاعات، ریاست اطلاعات و فرهنگ غور می گوید که استخراج زغال این معدن با شرکت «نور امید» قرار داد شده‌است.

به گفته وی این معدن زغال سنگ از کیفیت بالای برخوردار بوده و میتواند بهای زغال سنگ در ولایت غور را کاهش دهد.

آمر اطلاعات، ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور این ولایت را یکی از ساحات غنی از معادن مختلف خوانده و از مسوولان طالبان می خواهد تا در استخراج قانونی معادن ولایت غور همکاری کنند.

با این حال مقام های امنیتی در ولایت غور از تامین امنیت این معدن زغال سنگ اطمینان میدهند و می گویند که به هیچ فرد یا گروهی اجازه اخلال امنیت در این منطقه را نخواهند داد.

مسئولان محلی طالبان برای ولایت غور که جهت افتتاح استخراج این معدن زغال سنگ به ولسوالی الله یار رفتند، همچنان می گویند که طالبان برای شناسایی و استخراج معادن این ولایت بگونه ای قانونی تلاش کرده و بزودی شماری دیگری از معادن این ولایت هم استخراج خواهد شد.

بر اساس گفته های مسوولان طالبان در ولایت غور معادن ذغال سنگ، سرب، مرمر و گچ در ولسوالی تولک، سیماب در ولسوالی تیوره، و برخی معادن دیگر نیز در ولسوالی های ولایت غور تشخیص شده است و در آینده ها استخراج خواهند شد؛ در ولایت غور بیش از ۸۰ معدن تا هنوز دست ناخورده وجود دارد.

به بیان مسئولان محلی طالبان در ولایت غور اکنون 20 تن برای استخراج معادن زغال سنگ اسپین سنگ در ولسوالی الله یار این ولایت مصروف کار هستند، و در آینده شماری کارگران به ۳۰۰ تن افزایش خواهد یافت.