ریاست معارف دایکندی به کارمندان مرد دستور داده تا از این پس لنگی ببندند و ریش شان را تراش نکنند. این ریاست به کارمندان زن نیز دستور داده تا حجاب شرعی را رعایت کنند‌.

در اطلاعیه‌ای از سوی ریاست معارف دایکندی به کارمندان این ریاست ابلاغ شده است که «منبعد ریش خود را تراش نکرده و دستار و یا کلاه داشته باشند و همچنان طبقه اناث حجاب شرعی را رعایت کند.»

در اطلاعیه ریاست معارف دایکندی به کارمندان این ریاست هشدار داده شده است، در صورتی که کارمندان از این امر سرپیچی کنند، با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

پیش از این، طالبان در ولایت ارزگان نیز به کارمندان دولتی هدایت داده بودند که ظاهرشان را با اصول اسلامی برابر کنند، ریش بگذارند و لنگی بزنند.