وزارت امور داخله طالبان می‌پذیرد که زینب عبداللهی در اثر شلیکِ به گفته‌ی طالبان «اشتباهی» یکی از نیروهای آنان در حوزه سیزدهم امنیتی شهر کابل جان باخته و فرد «قاتل» در بازداشت آنان است.

وزارت داخله طالبان گفته است که آنان مبلغ ۶۰۰ هزار افغانی را برای مراسم عزاداری زینب عبداللهی به خانواده اش تحویل داده است.

این وزارت روز سه‌شنبه، بیست‌وهشتم جدی با نشر ویدیوی گفته است که مولوی محمدمحسن هاشمی، معین تأمینات این وزارت همراه با قوماندان امنیه‌ی طالبان برای کابل برای غم‌شریکی به خانه‌ی زینب عبداللهی رفته اند.

طالبان می‌گویند که زینب عبداللهی در یک فیر «اشتباهی» نیروهای آنان کشته شده است.

معین تأمینات وزارت داخله طالبان از پدر زینب عبداللهی خواسته است تا در دادگاه دعوا باز کند و هر حکمی را که دادگاه صادر کرد، اجرا خواهد شد.

زینب عبداللهی شام روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته از سوی نیروهای طالبان در یک ایست بازرسی در غرب شهر کابل کشته شد.

او از رشته اقتصاد فارغ التحصیل شده بود و در یکی از بانک‌های خصوصی در کابل ایفای وظیفه می کرد.