انعام‌الله سمنگانی، معاون سخن‌گوی طالبان به نقل از وزارت مالیه طالبان اعلام کرده است که این وزارت از دیگر ادارات خواسته است تا حواله‌های معاشات ماه‌های عقرب و قوس کارمندان خود را ترتیب و برای تأدیه به ریاست خزاین این وزارت ارسال کنند.

معاون سخن‌گوی طالبان این مطلب را روز سه‌شنبه، بیست‌وهشتم جدی در تویتی منتشر کرده است.

آقای سمنگانی به نقل از وزارت مالیه طالبان نگاشته است: «چنانکه بودجه‌ جدید توسط وزارت مالیه تصویب و با تمام ادارات شریک ساخته شده، تمام ادارات دولتی تخصیصات خود را از بودجه‌ وزارت مالیه دریافت کرده و حواله‌های معاشات دو‌ ماهه (عقرب و قوس) خود را ترتیب و به ریاست خزاین وزارت مالیه تسلیم کنند، تا معاشات آن‌ها تادیه گردد.»

به دنبال تسلط طالبان در افغانستان روند پرداخت معاشات کارمندان به تأخیرهای فروان رو برو شد.

در گذشته معاشات کارمندان دولتی به صورت ماهوار پرداخت می شد در حالی‌که این روند در حال حاضر با تأخیر به همراه است.

طالبان در ماه اسد سال جاری خورشیدی به افغانستان تسلط پیدا کرد و تاکنون توانسته است که معاشات ماه‌های اسد، سنبله و میزان کارمندان دولتی را پرداخت کنند. اکنون که ماه جدی رو به پایان است آنان به تازه‌گی از ادارت دولتیی خواسته اند که برای دریافت معاشات ماه‌های عقرب و قوس کارمندان شان اقدام کنند.‌