مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس الوزاری طالبان در دیدار با اندریس لیندمن، سفیر ناروی برای افغانستان ابراز امیدواری کرده است که کشور ناروی برای به رسیت شاختن طالبان از دیگران پیش‌قدم شود.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه، ۲۸ جدی، با نشر توییتی به نقل ازمعاون سیاسی رییس الوزاری طالبان، گفته است که طالبان تمامی شرایط به رسمت شناخته شدن را برآورده کرده است.

مولوی عبدالکبیر گفته است: «: دولت افغانستان برای به رسمیت شناخته شدن؛ تمام شرایط را برآورده ساخته و امید است که ناروی در باره به رسمیت شناختن، از دیگران پیشقدم شود و بخاطر  آزادسازی سرمایه منجمدشده افغانستان، نیز همکاری کامل نماید.»

وی هم‌چنان از سایر کشورهای کمک کننده خواسته است که کمک ها را به افغانستان افزایش دهند و بجای اعمال فشار، راه تفاهم را اختیار نمایند.

 اندریس لیندمن، سفیرناروی برای افغانستان نیز گفته است، هرچند این کشور سفارت فعال در افغانستان ندارد، اما در همه روندهای مهم مرتبط به افغانستان دخیل است.

ناروی از جمله کشورهای اروپایی است که با تسلط طالبان در افغانستان، سفارتش را در این کشور را بست و هم اکنون نماینده‌گی سیاسی فعال در افغانستان ندارد.