کمپاین جمع آوری کمک به نیازمندان از سوی جوانان غوری راه اندازی شد. این کمپاین جمع آوری کمک به نیازمندان تحت نام «نانوای خیریه» از سوی شماری از جوانان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور در همکاری با افراد خیر راه اندازی شده و قرار است در فصل زمستان برای دها خانواده ای بی بضاعت و فقیر نان خشک توزیع شود.

غلام سخی سخا، یکی از جوانان در ولایت غور می گوید که این کمپاین به هدف جمع آوری کمک ها است که از سوی جوانان و اشخاص خیراین ولایت برای خانواد های نیازمند در نظر گرفته شده است.

به گفته آقای سخا، آنان این کمک ها را با توزیع نان خشک به خانواده های نیازمند در نظر گرفته اند.

این جوانان غوری می گویند که آنان با راه اندازی این کمپاین ابتدا خانواده های نیازمند را شناسای کرده و سپس توزیع نان خشک را با همکاری تاجران این ولایت آغاز کرده اند.

آنان همچنان از سایر تجار و افراد خیر این ولایت می خواهند تا در این شرایط اساس کمک های شان را برای خانواده های نیازمند بیشتر کنرند تا خانواده هایکه نه نانی برای خوردن و نه هم مواد برای گرم کردن خانه شان دارند کمک صورت گیرد.

ازسوی هم خانواده های که این کمک ها را دریافت می کنند از اقدام جوانان جهت راه اندازی کمپاین جمع آوری کمک به نیازمندان استقبال می کنند.

عبدالرحمن که باشنده ولسوالی چهارسده و نان آور خانواده یازده نفری است می گوید که بدلیل خشک سالی مجبور به ترک مناطق اصلی اش شده و اکنون در وضعیت بسیار بدی در شهر فیروزکوه بسر می برند، به گفته وی فقر و بیکاری آنان را در شرایط سختی قرار داده است.

این باشند ولسوالی چهارسده غور می افزاید” ما در اثر خشک سالی مجبور شدیم چهارسده را ترک کرده و به شهر بیایم، از اینکه جوانان و تاجران برای ما کمک نان خشک را در نظر گرفتند، این کمک ها می تواند حد اقل در زمستان ما را از گرسنگی نجات دهد”

این کمک ها در حالی صورت می گیرد که هم اکنون هزاران خانواده دراین ولایت در شرایط بدی اقتصادی و فقر و گرسنگی به سر می برند و نیاز به کمک های بشر دوستانه دارند.