به اساس حکم ریس الوزرای طالبان، وزارت دفاع آنان روند انتقال گندم‌های کمکی به ۱۳ ولایات کشور را آغاز کرده است.

لوای ملی تحرکات و ترانسپورت وزارت دفاع طالبان مسوولیت این کار را به عهده دارد.

مولوی بسم‌الله، فرمانده لوای ملی تحرکات و ترانسپورت طالبان امروز دوشنبه، بیست‌و‌هفتم جدی، گفت: «مسولیت انتقال این گندم های کمکی بدوش لوای ملی تحریکات و ترانسپورت است و ما انتقال این گندم ها را به ۱۳ ولایت کشور آغاز کردیم.»

به گفته‌ی او بخش امنیتی و پرسونل این‌ لوا تا اکنون به دو ولایت کشور گندم های کمک شده را انتقال داده‌اند.

گفته شده‌است که بزودی روند انتقالات به سایر ولایات نیز تکمیل شود.

طالبان در حالی از آغاز این روند خبر می‌دهد که به اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، افغانستان بدترین وضعیت حقوی بشری را سپری می‌کند و میزان فقر با طور بی‌پیشینه افزایش یافته‌است‌