مقامات دولتی قزاقستان اعلام کرده‌اند که در آشوب‌های یک هفته‌ای در این کشور دست‌کم ۲۲۵ نفر کشته شده‌اند.

سریک شلابایوف، رییس سارنوالی جرایم قزاقستان روز شنبه، بیست‌وپنجم جدی گفت که جسدهای این افراد که شامل غیرنظامیان، رهزنان و نیروهای امنیتی می‌باشند به سردخانه‌های سراسر قزاقستان تسلیم داده شده است.

آقای شلابایوف جزییات دقیقی از ارقام ارایه نکرد و گفت که ممکن در آینده جزییات در مورد به نشر برسد.

اعتراضات در قزاقستان پس از افزایش قیمت گاز شکل گرفت. رسانه‌ها با توجه به رقم‌هایی که از تلفات این اعتراضات گزارش شده است که آن را «مرگ‌بارترین خشونت» در تاریخ قزاقستان توصیف کرده‌اند.

دادستانی کل قزاقستان می‌گوید که ۵۰ هزار نفر به «شورش‌ها» در سراسر این جمهوری شوروی سابق پیوستند. اوج اعتراضات پنجم جنوری بود که معترضان به ادارات دولتی حمله کردند.

اعتراضات به تاریخ دوم جنوری ۲۰۲۲ در غرب قزاقستان ظاهراً به خاطر افزایش قیمت نفت آغاز شد، اما به سرعت در سراسر آن کشور گسترش یافت؛ اقدامی که به صورت کل،‌ به مثابهٔ نارضایتی مردم از حکومت آن کشور تلقی شده است.

اما قاسم جومارت توقایف، رییس جمهور قزاقستان، ادعا کرده است که «راهزن‌ها و تروریست ها» مقصر بی‌ثباتی در آن کشور استند و آنان «به حمایت خارجی» دست به ناآرامی زدند،‌ اما در مورد ادعای خود تا حال هیچ شواهدی ارایه نکرده است.

رییس جمهور توقایف حتا به نیروهای امنیتی کشورش دستور داده بود که بدون هشدار به معترضان گلوله باری کنند و آنان را بکشند تا ناآرامی‌ها در آن کشور پایان یابد.