رسانه‌های پاکستان گزارش داده که بانک مرکزی این کشور از ایجاد صندوق ویژه جمع‌آوری کمک برای افغانستان خودداری کرده و از حکومت پاکستان خواسته است تا در مورد تصمیم خود تجدید نظر کند.

دستور ایجاد صندوق جمع‌آوری کمک برای افغانستان توسط وزارت مالیه پاکستان به تاریخ ۸ دسامبر میلادی صادر شده بود.

وزرات مالیه پاکستان نیز به بانک مرکزی این کشور دستور داده بود که این حساب را به‌گونه فوری باز کند.

اکسپرس تریبون روز شنبه، بیست‌وپنجم گزارش داده‌است که بانک مرکزی پاکستان پس از رد ایجاد صندوق کمک مالی به افغانستان به دولت پاکستان هشدار داده است که ممکن گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آن کشور را مورد تحریم قرار دهد.

بانک مرکزی پاکستان درخواست دولت برای افتتاح صندوق کمک را با این توصیه که ممکن است این تصمیم با توجه به تعهدات پاکستان تحت میثاق‌های بین‌المللی و برنامه ویژه اقدام مالی بازنگری شود، رد کرده است.

با این حال، حامد یعقوب شیخ، وزیر مالیه‌ پاکستان به اکسپرس تریبون گفته است که به درخواست بانک مرکزی این کشور، موضوع گشایش صندوق جمع‌آوری کمک افغانستان بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که اسلام‌آباد به‌طور کامل به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده است.

گفتنی است که گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد غیردولتی است که سیاست‌ها و معیارهای مبارزه با جرایم مالی و تروریسم مالی را بررسی می‌کند. پاکستان ممکن است با ایجاد صندوق جمع‌آموری کمک‌ به مردم افغانستان مورد تحریم این سازمان قرار گیرد.

قطع کمک‌های خارجی و تحریم‌های مالی علیه طالبان پس از سقوط دولت، نظام بانکی افغانستان را فلج کرده است.

از سوی هم، پاکستان از جون ۲۰۱۸ به اتهام تأمین مالی تروریسم در فهرست خاکستری FATF  قرار گرفته است. این نهاد در آخرین نشست عمومی خود به اتفاق آرا تصمیم گرفت که اسلام‌آباد همچنین در لیست خاکستری باقی بماند.