سی‌‌ان‌‌ان به نقل از وزارت امور خارجه امریکا گزارش داده است که پس از توقف موقت در اواخر سال ۲۰۲۱، پذیرش پناه‌جویان در امریکا این هفته از سر گرفته می‌شود.

دولت بایدن پذیرش پناه‌جویان را از اواخر سال ۲۰۲۱ متوقف کرده بود، اما موارد استثنایی و خاص قابل پذیرش بوده است.

براساس این گزارش به نقل از وزارت خارجه امریکا، از هفته جاری پذیرش دوباره شروع می‌شود، به این معنی که پناهنده‌گان از سراسر جهان که تحت بررسی امریکا برای اسکان مجدد قرار گرفته‌اند، اجازه خواهند داشت وارد این کشور شوند و پس از یازدهم جنوری، محدودیت‌های پروازها رفع می‌شود.

به گفته وزارت امنیت داخلی امریکا، حدود  ۵۵ هزار شهروند افغان در سراسر امریکا اسکان داده شده و حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر از ششم جنوری در پایگاه‌های نظامی در امریکا باقی مانده‌اند.

از سوی‌هم در سی‌ان‌ان آمده که  حدود ۸۰ شهروند امریکایی در افغانستان حضور دارند که می‌خواهند این کشور را ترک کنند؛ اما پروازهای تخلیه از حدود یک ماه پیش توسط طالبان متوقف شده است.

در همین حال، سی‌ان‌ان نوشته است که مقامات قطری برای از سرگیری پروازهای تخلیه با طالبان در تماس اند، اما هنوز نتیجه نداده است.

 یک منبع آگاه گفته است که طالبان گفته‌اند که همه افرادی که در این پروازها حضور دارند، باید ویزای کشوری را که به آن سفر می‌کنند، داشته باشد.

براساس آخرین آمار مرکز رسیده‌گی به پناهندگان وزارت امور خارجه، تا سی‌ام نوامبر، بیش از دو هزار پناه‌جو در سال مالی جدید در امریکا اسکان داده شده‌اند. سقف سال مالی ۲۰۲۲ در این کشور که تعیین می‌کند چه تعداد پناهنده می‌توانند در امریکا اسکان داده شوند ۱۲۵ هزار نفر است.