ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید، امید دارند که قوای روسیه با تقاضای قزاقستان «به طوری فوری» از آن کشور بیرون شوند.

آقای پرایس دیروز سه‌شنبه، بیست‌ویکم جدی گفت که پس از اعتراضات توام با خشونت، از برگشت آرامش در قزاقستان استقبال می‌کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم‌چنین گفته است که واشگنتن تا زمانی خروج «قوای حافظ صلح» سازمان پیمان امنیت جمعی از این سازمان همواره خواهد خواست تا به حقوق بشر بین المللی احترام بگذارد و بر اساس تقاضای رییس جمهور قزاقستان، قوای خود را به طور فوری از آن کشور بیرون کند.

پیش‌تر از این، رییس جمهور توقایف روز سه‌شنبه اعلام کرد که «خروج مرحله‌وار» قوای سازمان پیمان امنیت جمعی تا در روز آیند آغاز خواهد شد و خروج کامل این قوا بیش از ۱۰ روز را در برخواهد گرفت.

اما سرگی شیگو، وزیر دفاع روسیه می‌گوید که قوای آن کشور قزاقستان را تا وقتی ترک نخواهد کرد که اوضاع «به طور کامل با ثبات» شود.

رییس جمهور توقایف که از سوی روسیه حمایت می شود،‌ اعتراضات در آن کشور را «قصد کودتا» خوانده و ادعا کرده است که از سازمان پیمان امنیت جمعی به خاطری دعوت کرد که به گفته او «تروریستان که در خارج » آموزش گسترده دیده اند،‌ دست به خشونت زده اند.

رییس جمهور قزاقستان، معترضان را «راهزن و تروریست» خوانده و به نیروهای امنیتی کشورش دستور داد که بدون هشدار بر معترضان گلوله باری کنند و آنان را بکشند تا ناآرامی‌ها در آن کشور خاتمه یابد.

اعتراضات هفتهٔ گذشته در وهلهٔ نخست به دلیل افزایش قیمت تیل در قزاقستان آغاز شد. اما سپس، دامنهٔ‌ این اعتراضات بر ضد حکومت رییس توقایف گسترده تر شد.

در جریان چندین روز اعتراضات خشونت آمیز، ده ها نفر به شمول پولیس کشته شدند،‌ صد ها نفر زخمی شدند،‌ دست کم ۹۹۰۰ نفر توقیف شدند، ساختمان ها و موتر های دولتی به آتش کشیده شدند.