پروازهای تخلیه افراد آسیب‌پذیر از کابل به خاطر نگرانی از سوار شدن افراد طالبان تا زمان نامعلوم تعلیق شده‌است.

بی‌بی‌سی گزارش داده است که مناقشه بر سر اینکه چه کسانی سوار هواپیماهایی که برای اهداف بشردوستانه در نظر گرفته شده اند، استفاده کند، منجر به توقف موقت پروازهای عادی از اواسط دسمبر شده و هیچ نشانه ای از زمان از سرگیری آنها وجود ندارد.

پیش‌تر دستکم هر هفته یک یا دو پرواز تخلیه افراد آسیب‌پذیر از کابل به دوحه انجام می‌شد.

روزنامه تایمز گزارش داده که طالبان تلاش کرده که در هر پرواز ویژه از کابل به دوحه که توسط شرکت هوایی قطر انجام می‌شد، برای حامیان خود نیز چوکی ریزرو کند تا برای “جمع آوری پول” به خارج بروند.

روزنامه تایمز به نقل از منابع آگاه با روند تخلیه گزارش داده که طالبان “فهرستی از اسامی منتخب خود را به وزارت خارجه قطر ارسال کرده بود که با مقامات آمریکایی نیز هماهنگ شد، اما تنها کسانی که در فهرست نهایی تخلیه‌شده‌های ایالات متحده بودند اجازه یافتند در پروازهای خروج از کابل سوار شوند.”