نیروهای روسی کار ایجاد یک پاسگاه نظامی امنیتی را در سرحد مشترک میان تاجیکستان و افغانستان آغاز می‌کنند.

گزارش شده‌است که این پاسگاه در منطقه ختلان در داخل خاک تاجیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان موقعیت خواهد داشت.

خبرگزاری تاس روسیه به نقل از سفیر این کشور در تاجیکستان گزارش داده که کار ساخت این پاسگاه در هماهنگی با مسکو بزودی آغاز خواهد شد.

ایگور لیاکین فرولوف سفیر روسیه در دوشنبه افزوده که مسکو به مساله امنیت در مرز تاجیکستان و افغانستان توجه بیشتر خواهد کرد.

او می‌گوید که بر بنیاد توافق قبلی، مقداری جنگ ‌افزار و تجهیزات نظامی برای تقویت نیروهای مسلح تاجیکستان تحویل داده شده است تا این کشور بتواند به ‌طور موثر با هر گونه تهدید خارجی مقابله کند.

این درحالی است که روسیه نسبت به اوضاع افغانستان ابراز نگرانی دارد.

اخیراً وزیر دفاع روسیه گفته که احتمال نفوذ تروریستان از خاک افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد.

همچنین، این وزارت پس از تسلط طالبان بر افغانستان، جندین مانور مشترک نظامی در مرز با افغانستان برگزار کرده است.