وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که اسناد ۱۵ شهرک رهایشی که‌ در نواحی و ولسوالی‌های کابل موقعیت دارد را جمع‌آوردی کرده و تحت بررسی قرار داده‌است.

این وزارت روز سه‌شنبه، هفتم جدی با نشر خبرنامه‌ی نگاشته‌است که ریاست عمومی قضایای وزارت عدلیه طالبان از تاریخ ششم ماه قوس امسال به این سو ۲۷ شهرک را در نواحی پنجم، ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، هفدهم و ولسوالی‌های بگرامی، ده سبز، پغمان و شکردره کابل شناسایی کرده‌است.

به گفته این وزارت، از جمله این شهرک‌ها، ۱۵ شهرک اسناد مربوط خویش را به وزارت عدلیه سپرده که تحت بررسی قرار دارد.

گفته شده‌است که، این اسناد به اساس قانون قضایای طالبان توسط وزارت عدلیه آنان و به همکاری وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی کابل بررسی می‌شود تا مشخص شود که چه مقدار از ملکیت‌ها در این شهرک‌ها غصب شده‌است.

وزارت عدلیه طالبان گفته است که اسناد شهرک‌های باقی مانده نیز به همکاری نهادهای امنیتی حاضر شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفته شده‌است که این روند تا پایان بررسی اسناد تمام شهرک‌ها ادامه دارد.