کابینه سرپرست طالبان در نشستی که به ریاست، ملامحمد حسن آخوند، برگزار شد، ملا عبدالغنی برادر معاون اول رییس الوزرا به عنوان مسوول کمیسیون عالی رسیده‌گی به حوادث طبیعی نیز تعيين کرده‌است.

نشست کابینه سرپرست طالبان که روز دوشنبه، ششم جدی برگزار شد در آن قرار شد تا کمیسیون عالی رسیده‌گی به حوادث طبیعی مدیریت بحران طبیعی در کشور را برعهده بگیرد.

هم‌زمان، در نشست کابینه سرپرست طالبان یک هیأت برای توزیع زمین‌های پارک‌های صنعتی در کابل به ریاست عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس‌الوزرا و نیز یک هیأت دیگر به ریاست عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب طالبان، برای تأمین برق پار‌های صنعتی در قندهار گماشته شده است.

از سویی، در کابینه طالبان روی ایجاد مرکز تحقیقی مسایل بانک‌داری اسلامی و موضوعات معاصر توافق شده است.

کابینه سرپرست طالبان فیصله کرده که به منظور جلوگیری از استفاده ارزهای خارجی در معاملات، وزارت امور داخله گروپ‌های مشخصی را در تمام مراکز ولایات و ولسوالی‌ها ایجاد کند.

گفتنی است که در نشست کابینه سرپرست طالبان، درباره تادیه قرض‌های شرکت برشنا، تنظیم صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی، تجلیل از هفته جمع‌آوری عواید، مشخص شدن سرنوشت وسایط و اموال ضبط شده نیز تصمیم گرفته شده است.