براساس فیصله کابینه‌ی طالبان، کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخابات و وزارت‌‌های دولت در امور صلح و امور پارلمانی از ساختار اداری دولت حذف شده است. طبق این فیصله، کمیسیون مستقل حقوق بشر با «اصلاح نام آن» ابقا شده است.

کابینه طالبان که به ریاست ملا محمدحسن آخوند، رییس الوزرای طالبان به تاریخ بیست‌ونهم قوس تشکیل جلسه داده بود در بخشی از اجندای شان در خصوص ابقا و لغو شماری از ادارات دولتی فیصله کرده‌است. یک نسخه‌ی فیصله‌های این نشست به خامه‌پرس رسیده است.

کابینه‌ی سرپرست طالبان به ریاست عمومی اداره امور وظیفه سپرده است تا در همکاری با وزارت مالیه و دیگر ادارات ذی‌ربط، در رابطه به تعیین سرنوشت کارمندان ادارات و کمیسیون‌های یادشده، پرداخت معاشات باقی‌مانده‌ی آن‌ها و همچنین تثبیت و انتقال دارایی‌های منقول و غیرمنقول ادارات طی یک ماه آینده اقدام کنند.

نشست کابینه‌ی سرپرست طالبان تشکیل ضروری برای حفظ و مراقبت دارالانشاهای مجلس نمایندگان و مجلس سنا را نیز ابقا کرده و به ریاست عمومی اداره امور وظیفه سپرده است تا در همکاری با ارگان‌های ذی‌ربط تشکیل یادشده را طی دو هفته تثبیت و عملی کنند.

به ریاست عمومی اداره امور همچنین وظیفه سپرده شده است تا در همکاری با ادارات ذی‌ربط، طرح اصلاح نام کمیسیون مستقل حقوق بشر را ترتیب و برای تصویب به جلسه‌ی بعدی کابینه ارایه کنند.

در ادامه‌ی فیصله‌های نشست کابینه‌ی سرپرست طالبان، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ابقا و اداره انکشاف زون پایتخت در سطح معینیت به وزارت شهرسازی ادغام شده است.

به اساس فیصله این نشست، تشکیلات ۸۵ تن از مشاورین ارشد، نماینده‌های خاص، مشاور وزیران و مقام ریاست جمهوری پیشین نیز لغو شده است.

پیش از این طالبان وزارت امور زنان را حذف و بجای آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کرده بود.