بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که به سلسلۀ ادامۀ کمک‌های بشری، هفتۀ گذشته برای نخستین‌بار ۱۶ میلیون دالر از طریق ملل متحد به کابل رسید.

بانک مرکزی افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که این مقدار پول را روز گذشته از میدان هوایی کابل به بانک بین المللی افغانستان انتقال داد.

این پول در حالی به افغانستان رسیده است که جامعهٔ جهانی و موسسات کمک‌رسانی از طریق حکومت طالبان نه بلکه به گونهٔ مستقیم از طریق سازمان‌های خیریه و ادارات ملل متحد با نیازمندان در افغانستان کمک می‌کنند.

حسیب‌الله نوری، مسوول روابط عامۀ بانک مرکزی افغانستان در یک پیام تصویری گفت: «افغانستان بانک همواره تلاش نموده تا از راه‌های مختلف برای کاهش فقر در کشور کار نماید، ما از همه اقداماتی که برای کاهش فقر در کشور صورت می‌گیرد، استقبال می‌کنیم. ما خواهان تعامل سازنده با جوامع بین‌المللی برای احیا و عادی ساختن وضعیت بانکی برای ارایه خدمات موثر برای هموطنان خود استیم.»

همچنان آقای نوری تایید کرد که تلاش‌ها در سطح بلند برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان جریان دارد و توقع می‌رود که به زودی به نتیجۀ مطلوب برسد.

این در حالی است که منابع آگاه روز چهارشنبه، دهم قوس گفتند که بانک جهانی انتقال ۲۸۰ میلیون دالر پول‌های منجمد شدهٔ افغانستان را به دو ادارهٔ کمک رسانی تایید کرد تا به مشکل اقتصاد متزلزل آن کشور رسیدگی شود.

بانک جهانی از آزادشدن ۲۸۰ میلیون دالر ذخایر ارزی افغانستان استقبال کرد، اما این پول پس از تایید ۳۱ تمویل‌کنندۀ بانک جهانی از طریق سازمان جهانی غذا و صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان در افغانستان مصرف خواهد شد.