برخی از سرمایه گذاران وعده کرده اند که در بخش ایجاد شبکه اجتماعی دونالد ترامپ که موسوم به «سوشیل تروت» است، سرمایه گذاری می کنند. آنان متعهد شده اند که یک میلیارد دالر در این بخش هزینه می نمایند.

دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا به هدف خود برای ایجاد یک شبکه اجتماعی موسوم به «سوشیل تروت» نزدیک شده است.

بر بنیاد معلومات گروه رسانه یی و تکنالوژی ترامپ (TMTG) و یک شرکت همکاری دیگرش «دیجیتال ورلد اکویزیشن» این پول از سوی یک مجمع بزرگ سرمایه گذاران و چندین بنیاد دیگر پرداخته می شود. اما در این معلومات، از این مجمع بزرگ سرمایه گذاران و بنیادها نام برده نشده است.

این دو شرکت همچنان اعلام کرده اند که این پول جدا از ۲۹۳ میلیون دالر است که شرکت «دیجیتال ورلد» در ماه سپتمبر از طریق بازار سهام به دست آورده بود.

پس از اینکه حساب کاربری دونالد ترامپ در پی هجوم هواخواهانش به مقر کنگره در ششم جنوری سال روان از سوی تویتر و صفحات اجتماعی دیگر مسدود شد، ترامپ تصمیم گرفت که شبکه اجتماعی خود را ایجاد کند.

دونالد ترامپ ۷۵ ساله، پلتفورم خود را گویا به عنوان جایگزین برای «ظلم» شرکت های بزرگ فن‌آوری اعلام کرده است. این شبکه اجتماعی ترامپ “سوشیل تروت” نامیده می شود و قرار است در آغاز سال آینده به فعالیت آغاز کند.

ترامپ در پایگاه محافظه کاران ایالات متحده امریکا هنوز هم محبوب است و نامزد شدن مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ را در سر می پروراند.

ترامپ در زمان ریاست جمهوری اش، در صفحات اجتماعی حضور فعال داشت و تنها در صفحه تویتر، ۸۸ میلیون نفر او را دنبال می کردند.