هیأتی به رهبری عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان از برای رسیده‌گی به مشکلات دانشجویان افغانستان عازم پاکستان شده است.

گفته شده است که آقای حقانی با مقامات پاکستانی در مورد موضوع تحصیلات عالی و وضعیت دانشجویان افغان گفتگو می‌کند.

وی همچنین در مورد اعطای بورسیه تحصیلی برای دانشجویان افغانستان و همکاری‌های دوجانبه در زمینه معارف با مقامات پاکستانی گفتگو خواهد کرد. حقانی پیش از این با منصور خان سفیر پاکستان در کابل دیدار کرده بود.

آقای منصور خان در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته بود که قرار است آقای حقانی به همراه هیأتی با هدف گسترش همکاری میان پاکستان و افغانستان در زمینه تحصیلات عالی به پاکستان سفر کند.

وزیر تحصیلات عالی طالبان در حالی به پاکستان سفر می‌کند که دانشگاه‌های دولتی افغانستان از چهار ماه بدین‌سو به روی دختران و پسران بسته شده‌است.

به دنبال تسلط طالبان در افغانستان وضعیت دانشجویان افغانستان در شماری از کشورها به ویژه پاکستان قابل قناعت دانشجویان نبوده است.

با وجود آن، دانشجویان در داخل افغانستان نیز مشکلات زیادی دارند.