پاکستان و هند به رسانه‌ها تأیید کردند که اسلام آباد روز جمعه، دوازدهم قوس موافقه کردند که ۵۰ هزار تُن گندم و دوای کمکی هند به افغانستان با لاری‌های افغانستان از طریق پاکستان انتقال داده شوند.

هند حدود دو ماه قبل ارسال ۵۰ هزار تُن گندم، دوا و اشیای دیگر کمکی را به افغانستان پیشنهاد کرد. پاکستان در ۲۴ نوامبر گفت که به ارسال این کمک‌های بشردوستانه و نشان دادن همدردی، بطور استثنایی اجازه می‌دهد تا از طریق بندر واگه به افغانستان انتقال یابد.

اما اسلام آباد یک شرط گذاشته بود که این کمک‌ها با لاری‌های پاکستان به افغانستان انتقال شوند.

در این مورد مقامات پاکستانی و هندی روز پنجشنبه معلومات داده بودند، اما به اساس خبر رسانه‌های هندی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه ۱۲ قوس به دپلومات‌های هندی در اسلام آباد خبر داد که پاکستان حاضر است تا این کمک‌ها با لاری‌های افغانها از بندر واگه به افغانستان انتقال داده شوند.

کابل بخاطر این کمک‌ها از دهلی نو و اسلام آباد اظهار امتنان کرده است.

احمدالله وثیق معاون سخنگوی طالبان به رسانه‌ها گفت: “افغانستان نسبت به هر وقت دیگر به کمک‌های بشری، مواد خوراکی و دیگر نیازمندی‌های اولیه ضرورت دارد. حکومت افغانستان از این همدردی و کمک بشردوستانه حکومت هند سپاسگزار است. همچنان از پاکستان که به هند اجازه داد این کمک‌ها از طریق خاک آن کشور با لاری‌های افغانستان انتقال داده شوند بسیار تشکر می‌کند.”

توماس نیک‌لاسون نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان هم از این کمک‌های بشری هند به افغانستان استقبال کرده است. نظر به گزارش رسانه‌های هند نیک‌لاسون که به دهلی نو رفته است ‌می‌گوید ارزیابی هند و اتحادیه اروپا در رابطه با افغانستان بسیار نزدیک می‌باشد.

نیک‌لاسون به روزنامه هندوی چاپ هند گفته که در ملاقات با مقامات هندی در مورد پلانی بحث کردند که مامورین دفتر اتحادیه اروپا به افغانستان فرستاده می‌شوند و از یک بخش ۳۰۰ میلیون یورو کمک این اتحادیه برای کمک‌های بشری در افغانستان استفاده خواهد شد.

نیک‌لاسون همچنان گفت اتحادیه اروپا و هند باید اطمینان حاصل کنند که افغانستان دیگر هیچگاه به لانه تروریستان تبدیل نخواهد شد.