تام ویست، نماینده ویژه امریکا برای افعانستان، روز شنبه، سیزدهم، در توییتی گفته است که از فرمان تازه‌ای ملا هبت‌الله، رهبر طالبان در مورد حقوق زنان به ویژه در خصوص حق ازدواج و میراث استقبال می‌کند.

او اما تأکید کرده است که برای تضمین حقوق زنان در هر بخشی از جامعه افغانستان از جمله حق آموزش، تحصیل، کار، مشارکت سیاست و آزادی بیان باید بیش‌تر کار شود.

گفتنی است ملا هبت الله، رهبر حکومت سرپرست طالبان روز جمعه، دوازدهم قوس، طی فرمانی دستور داد که حقوق زنان و دختران باید به صورت جدی مراعات شود.

او در این فرمان گفته است که رضایت دختران جوان هنگام نکاح شرط اساسی است.

این دستور در حالی صادر شده است که در آن در مورد حق کار و آموزش زنان و دختران و مشارکت‌شان در دولت چیزی گفته نشده است.