عربستان سعودی از سازمان همکاری کشورهای اسلامی درخواست کرد تا نشستی اضطراری برای بررسی وضعیت «بحران انسانی» در افغانستان با توجه به آمدن فصل سرما برگزار کند.

رسانه دولتی عربستان سعودی روز دوشنبه، هشتم قوس گزارش کرد که دولت پادشاهی عربستان سعودی از سازمان همکاری اسلامی خواسته است که با توجه به آمدن فصل سرما و وضعیت بحرانی انسانی در افغانستان، یک نشست فوق العاده در این خصوص برگزار گردد.

عربستان سعودی می گوید که با توجه به آنکه زمستان در راه است، میلیون ها شهروند افغان به سرپناه، غذا و تجهیزات صحی نیازمند هستند.

این کشور همچنین هشدار داده است که اگر افغانستان پس از روی کار آمدن مجدد طالبان دچار فروپاشی اقتصادی گردد، صلح و ثبات منطقه و جهان بر هم می ریزد.

گفتنی است که سازمان همکاری اسلامی پس از سازمان ملل متحد دومین سازمان بین المللی بزرگ در دنیا است که ۵۷ عضو در چهار قاره دنیا دارد و دفتر مرکزی آن در شهر جده در عربستان است.  

شاه‌محمود قریشی برگزاری این نشست در مورد وضعیت دشوار بشری در افغانستان را موثر خوانده و پیشنهاد کرده است که دور بعدی این نشست در اسلا‌م‌آباد، پایتخت پاکستان، برگزار شود.

او افزوده است که مردم افغانستان در وضعیت سخت بشری قرار دارند و میلیون‌ها تن، به ویژه زنان و کودکان در این کشور، به خاطر کمبود غذا، دوا و خدمات ضروری در خطر جدی قرار دارند.

قریشی هم‌چنان خاطرنشان کرده است که کشورهای عضو این سازمان باید کمک‌های خود را به طور منسجم به مردم افغانستان ارایه کنند.

گفتنی است که در این نشست، اقدامات مشخصی برای رسیده‌گی به چالش‌های موجود انسانی و اقتصادی در افغانستان طرح و بررسی خواهد شد.