روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که که افراد نفوذی طالبان در داخل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها، در سقوط بدون مقاومت شهرها و پایتخت این کشور نقش «برجسته‌»‌ی داشتند.

در گزارش آمده که سلیم صعد، مقام ارشد طالبان که مدیریت عملیات‌های بمبگذاری انتحاری را در گذشته در پایتخت بر عهده داشت به این روزنامه گفته که «ماموران نفوذی ما در بدست گرفتن کنترل نقاط استراتژیک پایتخت نقش داشتند.»

شماری از مقام‌های طالبان به این روزنامه گفتند که ماموران مخفی طالبان با ریش‌های تراشیده، پوشش غربی و عینک‌های آفتابی، سال‌ها در داخل موسسات دولتی و سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی در این کشور نفوذ داشتند.

در گزارش این روزنامه آمده که «این افراد در کابل و شهرهای دیگر افغانستان در آستانه خروج آمریکا از نقش نفوذی خود بیرون آمده، همسایگان و همکاران خود را غافلگیر کردند. آن‌ها با بیرون کشیدن سلاح‌های خود از مخفیگاه‌ها، به طالبان کمک کردند تا به سرعت کنترل شهرها را بدست گیرند.»

سلیم صعد که از دفتر فرمانده امنیتی فردوگاه کابل مجهز با مانیتورهای مداربسته تلویزیونی، صحبت می‌کرد، به خبرنگار وال استریت ژورنال گفت: «ما حتی در همین دفتر نیز افراد خودمان را داشتیم.»

به گفته این مقام ارشد طالبان، پس از فرار اشرف غنی از کابل و توقف “بحث برانگیز” طالبان در بیرون دروازه‌های کابل، این نیروهای نفوذی طالبان بودند که پایتخت را تصرف کردند.

به گفته مقام‌های طالبان، افراد نفوذی آن‌ها پیش از سقوط کابل کنترل برخی نهاد‌های حساس امنیتی را بدست گرفته و نیروهای امنیتی دولت سابق را خلع سلاح کرده بودند.

مقام‌های طالبان به این رونامه گفتند که این افراد نگذاشته‌اند محتویات داخل کامپیوتر‌های دفاتر دولتی از بین برده شوند و آن‌ها همچنین از تاراج برخی نهادهای دیگر مانند انستیتو باستان شناسی افغانستان جلوگیری کرده‌اند.

محمد رحیم عمری، از فرماندهان رده میانی نیروی بدری طالبان گفته است که شبکه نفوذی آن‌ها در پایتخت شامل سه بخش می‌شدند: افراد جنگجو، افرادی که کمک مالی جمع‌آوری می‌کردند و دست‌اندرکاران امور تبلیغاتی.

شماری از همکاران برخی از افراد نفوذی طالبان که اکنون به خارج پناهنده شده اند، به وال استریت ژورنال گفتند که از دیدن این افراد در کنار طالبان “شوکه” شده‌اند.

بیشترین افراد نفوذی طالبان در پایتخت مربوط به شبکه حقانی بوده اند، این امر به تقویت جایگاه این گروه انجامید که در حکومت طالبان دست بالایی دارند.