عبدالسلام حنفی، معاون رییس الوزرای طالبان می‌گوید که معاشات کارمندان دولتی در حکومت پیشین ناعادلانه و براساس «لزوم‌دیدها» بوده اما طالبان تلاش دارند تا معاشات کارمندان دولتی را «عادلانه» تنظیم کنند.

آقای حنفی گفته که براساس لزوم‌دیدها در حکومت پیشین، معاشات این کارمندان یکسان نبوده است.

او افزوده است: «در معاشات [کارمندان دولتی] بی‌نظمی و بی‌عدالتی بزرگ وجود داشت. ده نفر مثلا ماسترند. درجه‌ی تحصیل‌شان برابر است. همه در یک بست واحد کار می‌کنند. معاش یک نفر ۵۰۰ هزار و از نفر دیگر پنج هزار و از نفر دیگر هم ۱۵ هزار است. وقتی که دلیلش را بپرسم، می‌گویند یک لزوم‌دید بود.»

معاون رییس الوزرای طالبان اما گفته که این گروه این لزوم‌دیدها را از بین می‌برد و معاشات تمامی کارمندان دولتی به‌شمول آموزگاران را عادلانه می‌کند.

او تأکید کرده است: «هر شخصی که در این وطن تخصص دارد، تحصیل کرده و زحمت کشیده است و در اداره‌ی دولتی کار می‌کند، مستحق امتیاز است و برایش امتیاز باید داده شود؛ قطع‌نظر از لزوم‌دیدها.»

از سویی هم، عبدالسلام حنفی گفته است که مقام‌های ارشد حکومت پیشین معاشات ماه‌های آخر کارمندان دولتی را در حکومت پیشین با خود برده‌اند. با این حال، او افزوده است که طالبان توزیع معاشات به تمامی مأمورین و آموزگاران را آغاز می‌کنند.

در ۲۹ عقرب وزارت مالیه‌ی طالبان اعلام کرده بود که پرداخت معاشات سه ماهه‌ی (سنبله، میزان و عقرب) تمامی کارمندان دولی را آغاز کرده است.

همچنین عبدالسلام حنفی در بخشی از صحبت‌هایش گفته است که این گروه برای تمامی ارگان‌های امنیتی و دفاعی خود معاش ترتیب داده شده است. او افزوده که این گروه درباره‌ی ساختار این نیروها اقداماتی انجام داده است.

از سویی هم، حنفی گفته است که طالبان در تلاش ایجاد یک ارتش منظم به‌خاطر دفاع از حریم افغانستان اند.