معاون سیاسی رییس الوزرای طالبان در دیدار با برخی از علما و بزرگان اهل تشیع گفته که افغانستان خانه مشترک همه‌ی افغان‌هاست و شیعیان می‌توانند با جرأت خواسته‌ها و مشکلات‌ شان را مطرح کنند.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان روز یکشنبه، هفتم قوس در تویتی نگاشته است: «مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رییس الوزرا قبل از ظهر روز یکشنبه با شماری از علما و بزرگان اهل تشیع دیدار کرد و گفت که افغانستان خانه مشترک همه‌ی ماست و شما می‌توانید در هر زمان و در هر بخش به جرأت خواست‌ها و مشکلات‌تان را مطرح نمایید.»

معاون سیاسی رییس الوزرای طالبان در حالی چنین صحبت‌های را می‌کند که به اساس گزارش‌ها در جریان بیست سال گذشته، هزاره‌ها و شیعه‌ها همواره مورد حملات مرگبار آنان بوده اند.