محمدحسن آخوند، رییس‌الوزرای طالبان دستور داده که حسابات بانکی مسوولان پیشین حکومتی را که در خارج به سر می‌برند و مسوولیت‌های خود را به آنان نسپرده‌اند، مسدود شود.

رییس الوزرای طالبان گفته که حسابات بانکی (شراکتی و انفرادی) که مقام‌های بلندرتبه اداره قبلی در آن سهم‌دار بودند و اکنون در خارج از کشور به سر می‌برند، به اندازه سهم آن‌ها مسدود شود.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی که مقام‌های حکومت پیشین که در افغانستان زنده‌گی می‌کنند و اما وظیفه اجرا نمی‌کنند، حسابات‌شان باز باشد، اما معاشات‌شان پرداخت نشود.

از سویی هم، حکومت طالبان در مورد پرداخت معاشات اعضای شورای ملی و اعضای شوراهای ولایتی که در افغانستان زنده‌گی می‌کنند، گفته است که حسابات‌شان باز شود، اما معاشات‌شان اجرا نشود.

رییس‌الوزرای طالبان به بانک مرکزی دستور داده است که حسابات بانکی آن مقام‌های حکومت پیشین را که در حال حاضر هم وظیفه اجرا می‌کنند، باز کرده و پس از تایید ارگان‌ مربوط معاشات‌شان هم طبق قانون اجرا شود.

این در حالی است که سه ماه از روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان می‌گذرد، اما شماری از نماینده‌گی‌های سیاسی و مقام‌های وزارت خارجه در بیرون از کشور به وظایف‌شان ادامه داده‌اند و هنوز خود را کارمند حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می‌دانند.