ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته است که دموکراسی ایالات متحده امریکا یک مدل مطلوب نیست، بلکه یک مدل شکسته است، و اجبار دیگران به پیروی از دموکراسی ایالات متحده فقط باعث انحراف یا گمراهی آنها می‌شود.

به گزارش رویترز، دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، هفته گذشته گفت که واشنگتن در تلاش است اصطلاح دموکراسی را خصوصی کند و اصرار دارد که تنها دموکراسی که ایالات متحده به آن اعتقاد دارد دموکراسی واقعی است.

وی افزود : «واشنگتن ترجیح می‌دهد خطوط تقسیم جدید ایجاد کند، تا کشورها را به کشورهایی که – به نظر آنها – خوب و بد هستند تقسیم کند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تاییدی سخنان دیمیتری گفت که اقدام واشنگتن برای ایجاد این خطوط تقسیم به سادگی دموکراسی را مخدوش می‌کند.

ژائو گفت: «آقای پسکوف درست می‌گوید. ایجاد یک خط تقسیم «دموکراسی در مقابل استبداد» تنها به تقابل ایدئولوژیک دامن می‌زند، که کاملاً تحریف و توهین به دموکراسی است.»

ژائو گفت که دموکراسی ایالات متحده یک الگوی نمونه نیست، بلکه یک مدل شکسته است، همانطور که شورش‌ها در کاخ کنگره امریکا نشان داد و افسانه دموکراسی ایالات متحده را بی‌اعتبار کرد.

آخرین گزارش مرکز تحقیقات پیو نشان داد که اکثریت مردم امریکا نسبت به نظام سیاسی کشورشان ابراز ناامیدی عمیق کردند. ژائو گفت: «چراغ دموکراسی» ایالات متحده مدت‌هاست که فروپاشیده است.

او گفت که صادرات دموکراسی ایالات متحده نیز شکست سختی را نشان داده است.

وی در ادامه گفت: «دوم، صادرات دموکراسی ایالات متحده یک شکست است. دموکراسی ایالات متحده نتوانست در افغانستان جا بیفتد، که منجر به شکست و بیرون شدن نیروهای امریکایی و از دست دادن بیش از ۱۰۰هزار افغان شد.»
ژائو گفت: »بهار عربی میلیون‌ها پناهنده را ایجاد کرد که آواره و بی‌خانمان شده اند.»

وی همچنان گفت که تحمیل دموکراسی ایالات متحده تنها باعث انحراف یا گمراهی دیگران می‌شود.