کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان در گزارش هفته‌وار خود از وضعیت رسانه‌ها گفته که طالبان در ولایت بدخشان دستور داده است تا زنان و مردان در یک رسانه کار نکنند و نیز زنان حق ندارند که برای تهیه گزارش به مکان‌های مزدحم بروند.

این کمیته به نقل از رییس اطلاعات و فرهنگ این ولایت نگاشته است: «هیچ رسانه ‌یی حق ندارد خلاف نظام امارت اسلامی اخبار و گزارش تهیه نماید. معزالدین احمدی میگوید که زنان در رسانه‌های مخصوص زنان میتوانند کارنمایند و تاکید نمود که به هیچ عنوان نباید زنان و مردان بگونه مختلط در یک رسانه کار نمایند. به گفته آقای احمدی که این امر خلاف شرعیت است. زنان اجازه ندارند تا برای تهیه گزارش به مکان‌های پرازدحام بروند؛ به گفته او خانم‌ها می ‌توانند در داخل ستدیو برنامه‌های دینی و آموزشي را گرداننده‌گی کنند و خبرها را به‌خوانش بگیرند.»

مسوولان محلی طالبان در بدخشان گفته که تمامی رسانه‌های این ولایت مکلف اند تا نشرات خود را «کاملا» دینی نموده و اخبار و گزارشات پس از بررسی مسوولان اطلاعات و فرهنگ آنان در رسانه‌ها نشر شود.

نهادهای مدافع رسانه ها می گویند پس از تسلط طالبان بر کابل ده ها رسانه در پایتخت و ولایات مسدود شده اند. دلیل اصلی مسدود شدن این رسانه ها تهدیدها علیه خبرنگاران و نبود بودجه عنوان شده است.

حجت الله مجددی‌، معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در این مورد گفت: «ما یک سروی انجام دادیم و این سروی نشان داد که در کنار محدودیت‌ها، مشکل اقتصادی نیز نقش مهمی در متوقف شدن فعالیت رسانه‌ها داشته است.»

به دنبال سقوط کابل، ده‌ها خبرنگار از ترس این که مبادا با انتقام گیری روبرو شوند، افغانستان را ترک کردند. شماری نیز که در کابل باقی مانده اند، به دنبال راه هایی برای بیرون شدن از افغانستان هستند.