سازمان ملل می گوید، از تسلط طالبان بر افغانستان تا اکنون به حدود پنج میلیون افغان کمک های بشری ارائه کرده‌اند.

لیندا تام سخنگوی ادارۀ هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد (OCHA) شام گذشته، شنبه، هفتم قوس به رسانه‌ها گفت که از پانزدهم اگست از تسلط طالبان بر افغانستان تا اکنون به حدود پنج میلیون افغان نیازمند کمک های بشری ارائه شده است.

لیندا تام گفت که بیشتر این کمکها، مواد غذایی را شامل می شود: «سازمان های غیردولتی و ادارات سازمان ملل متحد از تسلط طالبان بر افغانستان تا حال، به پنج میلیون افغان نیازمند کمک های غذایی را ارائه کرده اند. حدود نیم میلیون تن از خدمات صحی بهرمنده شده و به ده ها هزار تن هم سایر خدمات مانند سرپناه، آب صحی و خدمات حفظ الصحه ارائه شده است.»

این در حالیست که یک هیئت طالبان در قطر در گفتگو با مقامات امریکایی به دنبال به رسمیت شناخته شدن بین المللی است.

اما کشورهای کمک کننده به ویژه ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا گفته اند که بدون به رسمیت شناختن طالبان، به کمک های بشری شان با افغان ها ادامه خواهند داد.