نوتیس میتاراچی، وزیر مهاجرت یونان از افتتاح دو کمپ جدید «بسته» برای مهاجران در این کشور خبر داد.

کمپ های«بسته» مهاجرین دارای حصارهای سیم خاردار، کمره ها و سایر تجهیزات خاص بوده و دروازه های آن در شب بسته می‌شود.

وزیر مهاجرت یونان با اعلام خبر افتتاح این کمپ ها در جزایر لروس و کوس گفت: «عصر جدیدی در حال آغاز است.» وی اضافه کرد: «ما جزایر خود را از مشکل مهاجرت و پیامدهای آن پاک می سازیم.»

وی افزود: «تصاویری که همه ما از سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به یاد داریم، اکنون بخشی از گذشته خواهند بود.»

به اساس خبرگزاری فرانسپرس، یونان اولین کمپ «بسته» مهاجرین را در ماه سپتامبر در جزیرۀ ساموس افتتاح کرد و قصد دارد دو کمپ دیگر را در جزایر لسبوس و خیوس نیز افتتاح کند.

اما سازمانهای غیردولتی(NGO) گروه های امدادی و خیریه، سازمان ها و نهادهای حقوق بشر نگرانی های شان را در مورد ایجاد این کمپ های جدید«بسته» مهاجرین در مناطق دورافتاده یونان و زندانی ساختن باشندگان آن را مطرح کرده، گفته اند که تردد افراد کمپ ها نباید، محدود شود.

میتاراچی گفته، جزایر یونان از مشکل مهاجرت و پیامدهای آن پاک خواهد شد و تصاویری که همه از سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به یاد دارند، اکنون متعلق به گذشته است.

در سابه اساس خبرگزاری فرانسپرس، بحران موجود در افغانستان، ترس از موج جدید مهاجرت را در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا برانگیخته و این اتحادیه ۲۷۶ میلیون یورو(معادل ۳۲۶ میلیون دالر امریکایی) را برای ایجاد کمپ‌های جدید برای پناهجویان متعهد شده است.ل ۲۰۱۵ میلادی، یونان نقطه اصلی داخل شدن بیش از یک میلیون پناهجوی عمدتاً سوریایی، عراقی و افغان بود.

آخرین یافته های سازمان ملل متحد نشان می دهد که در حال حاضر حدود ۹۶ هزار پناهجو از کشورهای مختلف جهان به شمول افغان ها، در یونان وجود دارد.