یک مقام ادارهٔ اطفاییه شهر کراچی گفت که آتش‌سوزی صبح شنبه، ۲۹ عقرب در ساحهٔ رهایشی در کنار دریای لیاری شهر کراچی پاکستان در زیر یک پل آغاز شد.

در حدود ۱۰ موتر اطفاییه توانست پس از ساعت‌ها آتش‌سوزی را خاموش کند. مقامات گفته اند که این حادثه هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشت اما حدود صد کلبه را ویران کرده است.

تا اکنون انگیزهٔ این آتش‌سوزی روشن نشده است، اما مقامات می‌گویند که در جریان فصل زمستان چنین واقعات در همچو ساحات بیشتر رخ می‌دهد؛ زمانی که باشندگان آن برای گرم‌نگهداشتن خویش در داخل کلبه‌های شان آتش روشن می‌کنند.

اکثر کلبه‌های باشندگان این محله از پلاستیک و بوریا ساخته شده است. سال گذشته، آتش‌سوزی مشابه در عین ساحه صورت گرفت؛ جاییکه بشتر باشندگان آن پیشه‌ای گدایی دارند.

هزاران نفر در شهر کراچی، مرکز ایالت سند، بی خانمان بوده و در فضای باز در ساحهٔ لیاری زندگی می‌کنند.