خبرگزاری اسوشیتید پرس گزارش کرده است طالبان به ورزشکاران افغانستان اجازه میدهند تا در بازی‌های جهانی شرکت کنند.

این در حالی است که پنجشنبه گذشته رهبران تعیین شده از سوی طالبان با مقام‌های کمیته بین المللی المپیک در قطر دیدار کردند.

نظر محمد مطمین، سرپرست تربیت بدنی و سپورت طالبان با مقام‌های کمیته بین المللی المپیک دیدار کرده است.

کمیته بین‌المللی المپیک در بیانیه‌ای گفته: نمایندگان افغانستان در این نشست اعلام کردند که به پیروی و رعایت منشور المپیک متعهد استند.”

این کمیته افزود: “هر دو طرف بر حق اساسی دسترسی و تمرین ایمن ورزش برای همه افراد بدون تبعیض تاکید کردند. هر دو طرف گفت‌وگوها را سازنده می‌دانند و بر ادامه گفتگو توافق کردند.”

از سوی دیگر، ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان میگوید که کمیته بین المللی المپیک حمایت اش را از افغانستان اعلام کرد.

این ریاست گفته: “از جانب کمیته المپیک جهانی و متحدین شان وعده سپرده شد کمافی السابق کمک های همه جانبه خود را با المپیک افغانستان ادامه خواهند داد.”

به گفته‌ای این ریاست برای تیم‌های ملی وعده بورسیه نیز داده شده است.

ریاست تربیت بدنی گفته: “همچنان برنامه اسکالرشیپ ها برای تیم های ملی رشته های مختلف ورزشی نیز وعده داده شد و در این مجلس فیصله به عمل آمد که مطابق به منشور المپیک عنقریب انتخابات المپیک افغانستان صورت خواهد گرفت.”

این درحالی است که پس از فرار اشرف غنی و تسلط طالبان، رییس پیشین تربیت بدنی و سپورت از کشور فرار کرد.