اسامه عزیز، رییس دانشگاه کابل می‌گوید که جبرئیل عمر استاد امریکایی که چندین سال در نزد طالبان زندانی بود، دوباره به افغانستان بر می‌گردد.

رییس دانشگاه کابل روز دوشنبه، هفدهم عقرب در تویتی نوشته: «برادر استرالیایی مسلمان ما جبرئیل عمر به زودی به افغانستان می‌آید و در بخش علمی به مردم خدمت می‌کند.»

تموتی ویکس که پس از مسلمان شدن نامش را به جبرئیل عمر تبدیل کرد، یکی از دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان است که در سال 2016 از جاده دارالامان توسط طالبان ربوده شدند. او شهروند استرالیایی امریکایی بود.

این دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان سه سال در زندان طالبان باقی ماندند تا اینکه در ماه نوامبر 2019 برای زمینه‌سازی گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان، در برابر سه زندانی ارشد طالبان به شمول انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید رها شدند.

پس از رهایی تموتی ویکس از زندان طالبان، او در کنار سیاسیون این گروه در قطر ظاهر و با انس حقانی عکس‌های مشترک گرفت.

او پس از رهایی از زندان طالبان، نامش را به جبرائیل عمر تغییر داد و مدعی شد که مسلمان شده است. صفحه تویتر منسوب به جبرئیل عمر به انتشار تبلیغات طالبان پرداخته است.

او در این صفحه تویتری در پیوند به شیوه تدریس در دانشگاه‌های افغانستان نوشته است: «دوران جدیدی در افغانستان در حال طلوع است و آموزش اسلامی را برای همه ترویج می‌کند.»