یونیسف یا صندوق حمایت اطفال ملل متحد پروسۀ ثبت نام معلمان مکاتب دختران و پسران در افغانستان را آغاز کرده و می خواهد که هرچه زودتر معاش‌های آنها را بپردازد.

یونیسف یا صندوق حمایت اطفال ملل متحد وعده کرده که یک سیستم برای پرداخت مستقیم معاشات معلمان افغان تهیه میکند.

جنیت فوگیلر، رییس بخش آموزش در دفتر یونیسف در افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است: «یونیسف سیستمی را ایجاد می‌کند که زمینۀ پرداخت مستقیم معاشات را به معلمان فراهم کند، بدون اینکه این سیستم با چالشی از سوی مقام‌های بالفعل در افغانستان مواجه شود.»

خانم فوگیلر گفت که یونیسف ثبت و راجستریشن معلمان تمام مکاتب دولتی افغانستان را آغاز خواهد کرد. او گفت: «بهترین روش برای حمایت از آموزش دختران در افغانستان، حمایت از مکاتب و معلمان آنان است. یونیسف از کمک‌کنندگان خارجی می‌خواهد که کودکان افغان را به حال خودشان رها نکنند.»

طالبان به تاریخ هفدهم سپتمبر مکاتب پسران را بازگشایی کردند، اما به دختران از صنف ششم به بالا اجازه حضور در مکاتب را ندادند و مکاتب لیسۀ دختران در اکثر بخش‌های افغانستان تا کنون مسدود است که واکنش‌های گستردۀ جهانی را در پی داشته است.

در همین حال، مقامات حکومت طالبان گفته اند که به زودی خبرهای خوبی در مورد بازگشت دختران به مکاتب اعلام خواهد شد اما از جامعه جهانی خواستار تامین مالی این روند شدند.

وحیدالله هاشمی، مدیر برنامه‌ها و کمک‌های خارجی وزارت معارف حکومت طالبان به خبرگزاری رویترز گفت که طالبان متعهد به آموزش دختران است و در حال کار بر روی راه هایی برای بازگرداندن آنان به مکاتب است.

او افزود که هیچ معلم زن از وظیفه سبک‌دوش نشده و این «پیام مثبتی به جهان است که ما روی میکانیزمی کار می‌کنیم. ما روی حذف آنان از مکاتب و پوهنتون هایمان کار نمی کنیم.»

با این حال، آقای هاشمی علاوه کرد که بخش تعلیم و تربیه، مانند سایر بخش‌های دولتی، به دلیل توقف ناگهانی حمایت‌های خارجی پس از فروپاشی دولت مورد حمایت غرب در ماه اگست، به شدت آسیب دیده و او خواستار احیای کمک‌ها شد. او گفت: “اگر آنها واقعاً می خواهند دختران را در مکاتب ببینند، اکنون باید به ما کمک کنند. “

طالبان بین سال های ۱۹۹۶ تا اواخر ۲۰۰۱ میلادی زنان را اجازه نمی‌دادند بدون محرم شرعی از خانه بیرون شوند و زنان و دختران از حق تحصیل و کار در بیرون از خانه محروم بودند.