افراد تفنگ‌دار ناشناس، عبدالخالق حسینی، خبرنگار خامه‌پرس را روز دوشنبه، سوم عقرب در منطقه‌ی هوتخیل از مربوطات حوزه نهم امنیتی شهرکابل لت‌وکوب کردند.

این رویداد حوالی ساعت 10:30 زمانی رخ داد که آقای حسینی به سمت دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد یا یوناما در حال حرکت بود.

آقای حسینی گفت: « در نزدیکی دفتر یوناما متنظر بودم که یک نفر از سمت چپ و یک نفر از سمت راست موتر را از قسمت که شیشه آن پاین بود، باز کرد. نفر اولی با ضرب مشت بر سر و رویم موبایلم را گرفت و بعد نفر دومی با قنداق تفنگ‌چه بر سر و پشتم حمله کرد. آنها تلاش داشتند که موترم را ببرند اما من کلید از موتر دور انداختم و سپس به سمت پایین سرک در بین دکانداران و باشنده‌گان محل فرار کردم. وقتی آن‌ها با تعداد مردم روبرو شد به سمت یکی از کوچه‌ها فرار کردند و مردم نتوانستند آنان را بازداشت کنند.»

به گفته‌ی آقای حسینی، این افراد تفنگ‌دار در ساحه هوتخیل فعالیت دارند و او به کمک یک پسر خورد سال محل فعالیت‌های شان را پیدا کرده‌است «وقتی من با پسر خورد سال به آنجا رفتم اما کسی نبود.»

آقای حسینی مأموریت سوم حوزه نهم امنیتی شکایت کرده است. طالبان دو تن را به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت کردند.

خبرنگار خامه‌پرس به دلیل ضربه تفنگ‌چه از ناحیه سر و شانه آسیب داده و با مشوره پزشکان برای انجام معاینات بیشتر یک شب را در شفاخانه «جمهوریت» سپری کرده و اکنون از شفاخانه رخصت شده است.

قضایای خشونت علیه خبرنگاران تازه‌گی ندارد. به اساس آمارها در جریان سال جاری میلادی خشونت علیه خبرنگاران 32 درصد نسبت به سال گذشته میلادی افزایش داشته است.