شوکت میرضیایف رییس جمهور ازبکستان مجددا به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام شد.

کمیسیون انتخابات ازبکستان روز دوشنبه، سوم عقرب اعلام کرد که شوکت میرضیایف، ریيس جمهور ۶۴ ساله ازبکستان با به دست آوردن ۸۰،۱ درصد آراء بار دیگر به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شده است.

علاوه بر او چهار نامزد دیگر، از جمله یک زن برای اولین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند که گمنام بودند و هیچ‌یک شانسی برای انتخاب شدن نداشتند. آنها همگی از احزاب وفادار به دولت بودند. به عبارتی میرضیایف بدون داشتن رقیبی نیرومند پیروز صحنه انتخابات شد.

به گفته کمیسیون انتخابات از ۳۵ میلیون شهروند ازبکستان ۲۱ میلیون نفر پای صندوق‌های رای رفتند. این ششمین دور انتخابات ریاست جمهوری در پرجمعیت‌ترین کشور آسیای میانه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. 

شوکت میرضیایف از سال ۲۱۰۶ ریيس جمهور ازبکستان شد. او پس از مرگ اسلام کریموف، دیکتاتور پیشین ازبکستان به قدرت رسید. میرضیایف بازار این کشور را بر روی سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی باز کرد و دست به اصلاحاتی در زمینه‌های مختلف زد. از جمله اقدامات او کاهش محدودیت‌هایی بود که اسلام کریموف در قبال مخالفان سیاسی و آزادی‌های دینی اعمال می‌کرد. او پس از روی کار آمدن شمار زیادی از زندانیان سیاسی را آزاد کرد.

بر اساس قوانین فعلی این باید آخرین دور ریاست جمهوری شوکت میرضیایف باشد، مگر این که او دست به تغییراتی در قوانین بزند. همین تصور که او چنین قصدی دارد، باعث شد که میرضیایف نسبت به دور قبلی رای کم‌تری بیاورد. شوکت میرضیایف در سال ۲۰۱۶ با ۸۸،۶ درصد آراء انتخاب شد.