کاخ سفید در بیانیه‌ی اعلام کرد که جو بایدن، رییس جمهور امریکا به وزارت خارجه این کشور فرمان داده که ۹۷۶.۱ میلیون دالر از بودجه کمک‌های اضطراری را برای کمک به پناهجویان افغانستان مصرف کند.

در بیانیه آمده‌است که این پول برای مقابله با بحران مهاجرت و نیازهای غیرمنتظره پناهنده‌گان و جابه‌جایی افراد بیش‌تر که در نتیجه وضعیت افغانستان در معرض خطر قرار دارند، هزینه خواهد شد.

در یادداشت کاخ سفید گفته شده است که این پول به صورت دوجانبه یا چند جانبه ارائه می‌شود. هم‌چنان قرار است که از طریق اختصاص بودجه به سازمان‌های بین‌المللی و نیز سازمان‌های غیردولتی و دولتی امریکا به مصرف برسد.