وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان اعلام کرده است که روی یک طرح کار می‌کنند که براساس آن از محصولات زراعتی، باغ‌داری و مالداری، عشر جمع‌آوری می‌شود.

وزارت زراعت، روز پنج‌شنبه، بیست‌ونهم میزان، در اعلامیه‌ای گفته است که جلسه‌ای را به منظور چگونه‌گی جمع‌آوری عشر و زکات به‌عنوان عواید این وزارت برگزار کرده است.

طبق معلومات، رهبری این وزارت به ریاست‌های عوایددار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری هدایت داده است که روی طرحی کار کنند تا براساس آن بتوانند از محصولات زراعتی، باغ‌داری و مالداری، مالیات جمع‌آوری کنند.

فضل‌الباری‌ فضلی، معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در این نشست جمع‌آوری عواید را در پیش‌برد امور این وزارت و خودکفایی کشور مهم خوانده و گفته است که باید یک پلان واحد در مورد چگونه‌گی جمع‌آوری مشروع و قانونی عشر و زکات تهیه شود.

او به کارکنان این وزارت گفته است: «از شما می‌خواهم که روی موارد مشخص چون مقدار عواید هر ریاست، افزایش عواید، معیاری ساختن جمع‌آوری عواید و موارد لازمی نظریات خویش را شریک سازید.»

طالبان در حالی اقدام به جمع‌آوری عشر و زکات از فراورده‌های زراعتی می‌کنند که این سکتور با مشکلات زیادی مواجه است. هم‌اکنون باغ‌داران و دهقانان به دلیل نبود بازار و فراهم نبودن زمینه صادرات به خارج از کشور، با چالش روبه‌رو اند. طبق گزارش‌ها، در حال حاضر فراورده‌های زراعتی شماری از دهقانان کشور در حال خراب شدن است.