عفو بین‌الملل با نشر اعلامیه‌ی از کشورهای اروپایی خواسته تا به افغان‌ها اجازه دهند که بدون بروکراسی سختگیرانه به خارج از کشورشان سفر کنند به کسانی که بیشتر آسیب دیده‌اند ویزۀ بشردوستانه فراهم کنند.

در گزارش عفو بین‌الملل که روز پنج‌شنبه، بیست‌ونهم میزان نشر شد، آمده است که همسایه‌های افغانستان نیز مرزهای خود با این کشور را مسدود کرده‌اند و تنها به کسانی که مدرک لازم سفر را در دست دارند اجازه خروج از افغانستان داده‌ می‌شود.

به گفتۀ این سازمان، این امر خروج غیرقانونی افغان‌ها را دشوار کرده است.