عبدالسمیع خان یکی از افسران پولیس پاکستان در صحبت به رسانه‌های این کشور تأیید کرده‌است که پنج تن از سربازان کشورش در پی برخورد موتر حامل آن‌ها با بمب کنار جاده، در منطقه باجور کشته شدند.

این رویداد روز گذشته صورت گرفت و تحریک طالبان پاکستان، در یک اعلامیه مسوولیت این رویداد را پذیرفته است.

باجور در نزدیکی مرز با ولایت کنر واقع شده و یکی از مرکزهای شورشیانی به شمار می‌رود که با شبکۀ القاعده ارتباط دارند.

اردوی پاکستان در یک اعلامیۀ جداگانه گفته که یک سرباز این کشور در نتیجه تیراندازی هم در منطقه باجور کشته شده است.