حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور می‌گوید که طالبان برای به رسمیت شناخته شدن شان از سوی جامعه جهانی، اول باید مشروعیت ملی را بدست بیاورد.

به گفته آقای کرزی، طالبان باید مشروعیت ملی را از طریق برگزاری انتخابات و یا هم با دایر کردن لویه جرگه بدست بیاورد.

آقای کرزی گفت: «مشروعیت ملی و رسمیت بین المللی لازم است. الزامی است که اقداماتی شود. اقدام اول زمینه سازی برای مشروعیت ملی است، از طریق لویه جرگه، از طریق نافذ کردن قانون اساسی افغانستان. مشروعیت ملی یا از طریق انتخابات بدست می‌آید و یا هم از طریق برگزاری لویه جرگه.»

کرزی همچنان گفته است که حکومت تازه برای تنظیم امور کشور باید قانون اساسی داشته باشد. او افزوده است که پاکستان نمی‌تواند در رابطه به افغانستان از کابل نماینده‌گی کند.

کرزی افزود: «پاکستان این روزها به ترتیبی صحبت می‌کند که گویا نماینده‌گی ما را بکند. نخیر، پاکستان نماینده افغانستان و مردم افغانستان نیست.»

اما سخنگوی طالبان می‌گوید که طالبان با پشتیبانی مردمی مشروعیت ملی را به دست آورده است و او برگزاری انتخابات و لوی جرگه را برای به رسمیت شناخته شدن شان، تجربه ناکام حکومت گذشته می‌داند.

ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخن‌گوی طالبان، گفت: «نظام ما با پشتیبانی مردم رسمیت دارد و انتخابات و لویه جرگه نتیجه خوبی نداده. ما در حکومت پیش هم این‌ها را داشتیم، اما حکومت مشروعیت نداشت.»

این در حالی است که کشورهای جهان، از جمله امریکا و اعضای اتحادیه اروپا، به رسمیت شناختن طالبان را مشروط به عمل‌کرد آنان در بخش حقوق بشر و تشکیل حکومت همه‌شمول گفته اند.