کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان گفته که قضایای متعددی از سوی افراد طالبان علیه خبرنگاران در دو ماه گذشته صورت گرفته که تا کنون به این قضایا رسیدگی نشده است.

این کمیته روز یکشنبه، ۲۵ میزان با نشر اعلامیه‌ای از عدم رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران از سوی طالبان انتقاد کرده و خواستار توجه در این زمینه شده است.

این نهاد حامی خبرنگاران گفته است که به منظور پی‌گیری و چگونگی این قضایا، تلاش کرده است، اما مقامات طالبان «به جز چند قضیه معدود» در این مورد پاسخ ارایه نکرده اند.

کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران افغان از رهبری طالبان خواسته است که در ارتباط به این قضایا با آنان همکاری کرده تا خبرنگاران بتوانند به گونۀ بی‌طرفانه به کار شان ادامه دهند.

طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده اند.

پیش از این انجمن ژورنالستان آزاد افغانستان گفته بود خبرنگارانی که در هفته‌های اخیر اعتراضات زنان را در کابل زیر پوشش خبری قرار دادند، توسط جنگجویان طالبان تهدید و لت و کوب شدند.

این انجمن گفت که پس از مسلط شدن طالبان، ۱۴ روزنامه‌نگار در شهر کابل توسط طالبان توقیف و لت و کوب شده اند.

با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، فعالیت رسانه‌ها در این کشور محدود شده و نیز کار خبرنگاری با مشکلات بیشتر مواجه شده است.