سعید خطیب‌زاده، سخن‌گوی وزارت امور خارجه‌ی ایران به خبرنگاران گفته که ایران چهارشنبه هفته‌ی آینده میزبان وزیران امور خارجه‌ی کشورهای هم‌سایه‌ی ‎افغانستان به‌صورت حضوری و در قالب جلسه‌ی یک‌روزه خواهد بود.

سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی ایران افزوده که نشست تهران ادامه‌ی گفت‌وگوهای است که در دور اول به‌صورت مجازی برگزار شده بود و تلاش کشورها به‌هدف کمک به تشکیل حکومت فراگیر با حضور همه قوم‌ها و گروه‌ها است.

به گفته‌ی خطیب‌زاده موضوع افغانستان یک موضوع ملی است و آن‌چه که در افغانستان مهم است تامین صلح و ثبات است که برای امنیت ملی ایران هم حایز اهمیت است.

او اما در مورد حضور نماینده‌های طالبان در این نشست چیزی نگفته است.