به دنبال حملات مرگ‌بار اخیر بر مساجد اهل تشیع، یک مقام طالبان دیروز گفته که آنان از مساجد شیعیان حفاظت خواهند کرد.

در انفجار روز جمعه هنگام برگزاری نماز بر مسجد فاطمیه در قندهار حداقل ۴۷ تن کشته و حدود ۷۰ تن دیگر زخمی شدند.

مسوولیت آن را داعش به عهده گرفت.

عبدالغفار محمدی قوماندان پولیس طالبان در کندهار گفته که افرادی بیشتر را برای تامین امنیت مساجد شیعیان، خواهد گماشت.

به گفته‌ی آقای محمدی، آنها با نیروهای داوطلب محلی برای تامین امنیت مساجد همکاری خواهند کرد.

یک هفته قبل از این حمله، یک مسجد شیعیان در کندز نیز مورد حمله قرار گرفت و ده‌ها تن کشته و زخمی شدند.