مسوولان رادیو سرحد در ولایت غور می گویند که بدلیل نبود منابع مالی و برق نشرات شان را پس از هفت سال فعالیت متوقف کردند.

معروف سیدی مدیر مسئول رادیو سرحد در ولایت غور می گوید که تمام کارمندان این رسانه ای محلی بیکار شده به خارج از کشور رفتند و یا به کارهای شاقه رو آوردند.

به گفته وی رادیو سرحد در غور صدای مردم این ولایت بوده و جایگاه خاص میان مردم این ولایت داشته است.

از سوی هم ذبیح الله وفا خبرنگار ارشد رادیو سرحد در غور که اکنون شغل خود را از دست داده و کارهای شاقه می کند از جامعه جهانی و نهاد های حامی رسانه ها و خبرنگاران می خواهد که از فلج شدن روند اطلاع رسانی در کشور جلوگیری کرده و رسانه های افغانستان را حمایت کنند.

او از طالبان نیز می خواهد که زمینه اطلاع رسانی را برای خبرنگاران و رسانه های افغانستان فراهم کنند تا آنان بتوانند مشکلات و چالش های مردم را انعکاس دهند.

چند روز قبل بزرگترین رسانه ای ورزشی افغانستان فعالیت اش را متوقف کرد.