کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان می‌گوید که نخستین پرواز حامل کمک‌های سازمان ملل برای بیجا شده‌گان افغان به ازبکستان رسیده‌است.

بابر بلوچ سخن‌گوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفت که سه طیاره از کمک‌های بشری روز جمعه، بیست‌وسوم میزان به ترمز رسیدند تا آنرا برای هزاران نیازمند به شهر مزارشریف انتقال دهند.

وی افزود که این کمک شامل ۳۲ تن وسایل امدادی مانند سرپناه، آشپزخانه و ترپال‌های پلاستیکی می‌باشد.

سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افزود که از این کمک‌ها حدود ۱۲۶ هزار تن مستفید خواهند شد.

او در این باره گفت:« ما در حال رقابت با زمان استیم تا به مردم قبل از زمستان کمک کنیم. اگر شما بدون هیچ کمکی در فضای باز استید ، سرما می‌تواند شما را به قتل برساند.»

این نهاد افزوده که وسایل دیگر نیز در دو پرواز به میدان هوایی ترمز انتقال خواهند شد.