ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه می‌گوید که حداقل دوهزار تن از گروه داعش در شمال افغانستان فعالیت دارند.

رییس جمهور روسیه روز گذشته جمعه، بیست‌وسوم میزان در نشست رهبران کشورهای مشترک المنافع گفت که حضور وابسته‌های گروه داعش در افغانستان برای کشورهای آسیای میانه تهدید است.

پوتین افزود که هدف وابسته‌های داعش ایجاد بحران‌های مذهبی و تنفر میان مردم در منطقه است: «بر اساس اطلاعات ما، شمار اعضای گروه دولت اسلامی در شمال افغانستان به حداقل ۲۰۰۰ تن می‌رسد. رهبران آنها می‌خواهند در کشورهای آسیای میانه و جمهوریت‌های روسیه نفوذ داشته باشند. به این ترتیب می‌خواهند بحران و تنفر مذهبی را تقویت کنند.»

در این نشست رییس جمهور روسیه تاکید کرد که شاید برخی از تروریستان می‌خواهند به نام پناهنده وارد کشورهای آسیای میانه و جمهوری‌های تحت قلمرو روسیه شوند.

رییس جمهور روسیه در حالی از تهدید وابسته‌های گروه داعش از افغانستان، به منطقه هشدار داده که در داخل افغانستان، این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار را پذیرفته.