ه

بین کناپین، وزیر خارجۀ هالند با اشاره به کشته شدن یک ترجمان افغان در کابل می‌گوید که نیاز است تا کشورش ۲٬۱۰۰ افغان را هر چی زودتر از افغانستان بیرون کند.

روزنامۀ نیدرلند تایمز گزارش داده است که نزدیکان این ترجمان به رسانه‌های هالندی گفته اند که او در لیست کسانی که آن‌ها را هالند از افغانستان انتقال می‌داد، شامل بود.

این موضوع را یان سترویس یک مقام پولیس هالند هم تایید کرده است. این ترجمان با مأموریت پولیس اتحادیۀ اروپا کار می‌کرد.

دربارۀ تاریخ کشته شدن او و چگونگی این رویداد چیزی گفته نشده است.

هالند تاکنون ۳۰ ترجمان را که با پولیس اتحادیۀ اروپا کار کرده بود، از افغانستان بیرون کشیده است.

اما هینک کمپ، وزیر دفاع هالند گفته است که ۳۳۰ تن از ترجمانِ که با نیروهای هالند کار کرده بودند هنوز در افغانستان باقی مانده‌اند.