عبدالحکیم حقانی، از چهره‌های نزدیک به ملامحمد عمر، رهبر پیشین گروه طالبان به عنوان رییس دادگاه عالی طالبان تعیین شده است.

آژانس باختر روز جمعه، ۲۳ میزان در تویتی نگاشته‌است عبدالحیکم حقانی براساس حکم هبت‌الله آخندزاده، رهبر کنونی طالبان در این مقام گماشته شده است.

شیخ مولوی محمدقاسم ترکمن به‌عنوان معاون اول و شیخ مولوی عبدالمالک به‌عنوان معاون دوم دادگاه عالی تعیین شده‌اند.

عبدالحکیم حقانی، ریاست هیأت مذاکره‌کننده طالبان را در دوحه در مذاکرات با دولت پیشین بر عهده داشت.