عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، در نخستین گفت‌وگویی رسانه‌ای پس از تسلط طالبان گفته که فرار اشرف غنی علت اصلی فروپاشی حکومت پیشین بود.

آقای عبدالله در گفت‌وگوی با «اندین تودی» گفته است: «با فرار غنی وضعیت کشور مبدل به یک وضعیت پر از هرج و مرج گردید.»

او باورمند است که فرار غنی سبب شده تا مردم در وضعیت کنونی قرار بگیرند.

رییس شورای عالی مصالحه ملی چالش‌ها در سیستم حکومت‌داری حکومت پیشین، فساد اداری و انحصارگرایی از سوی غنی را از مسایل مهمی می‌داند که سبب ایجاد فاصله میان مردم و دولت پیشین شده بود. به گفته عبدالله، این مسایل در نهایت منجر به فروپاشی نظام گردید.

عبدالله گفت: «باید بگویم که تقصیرات بیشتر در سیستم ما موجود بود که هیچ شکی در آن وجود ندارد. از این جمله: انتخابات ناسالم یکی پی دیگر، عدم اعتماد غنی بالای مردم و رهبران کشور که باید شخص وی را در بیشتر این موارد مقصر دانست، فساد اداری و همچنان فاصله میان مردم و حکومت از موارد فروپاشی نظام بود.»

رییس شورای عالی مصالحه ملی امضای توافقنامه دوحه میان امریکا و امارت اسلامی را عامل تامین نشدن صلح در افغانستان می‌داند. به گفته او، شماری از بندهای این توافقنامه بسیار ضعیف بود.

عبدالله گفته است: «در نهایت توافق باید در جریان گفت‌وگوها صورت می‌گرفت، چیزی که من به آن اعتقاد داشته و دارم. این باید یک راه و مسیری می‌بود که به پیش گرفته می‌شد. امضای توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان به گونه‌ی که دوستان امریکایی ما با وجود مخالفت‌ها در درون حکومت امریکا و همه جوانب دخیل، سر انجام منجر به عدم تامین صلح در کشور گردید.»

در بیست و چهارم اسد با نزدیک شدن نیروهای امارت اسلامی به دروازه‌های کابل، اشرف غنی از افغانستان فرار کرد و دو روز پس از فرارش رویترز به نقل از سفارت روسیه گزارش داد که او با خودش ۱۶۹ میلیون دالر را از کشور انتقال داده است.

چندی پیش بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از آغاز تحقیقات در مورد این پرونده خبر داد.